Lida Loop arrangeras av Tullinge Sportklubb, https://www.tullingesk.se
Lida Loop kansli
Mejl: info@lidaloop.se

Kontakta oss genom detta formulär:

Kontaktpersoner
Tävlingsledare: Anders Karlsson
anders.karlsson@lidaloop.se

Banchef: Per Stålhammar
per.stalhammar@lidaloop.se

Administration: Per-Ove Melinder
per-ove.melinder@lidaloop.se

Ekonomi: Ingemar Larsson
ingemar.larsson@lidaloop.se

Tävlingscentrum: Pär Dahlström
par.dahlstrom@huge.se

Webbsida
Ansvarig: Henrik Persson
webmaster@lidaloop.se