PM söndagen 22 maj 2022

Långloppet Lida Loop och ungdomsloppet Lilla Loop 

Hitta till Lida

Under tävlingshelgen är det skyltat till Lida Loop ifrån väg 226 vid nordöstra infarten till Tullinge. Från pendeltågstationen i Tullinge går buss 721 till Lida Friluftsgård. 

Hitta till Lida

Parkering

Det kommer att finnas två större parkeringar, som mest får du ca 800m att cykla/gå från bilen till TC. Kom i god tid om ni vill parkera på den närmsta parkeringen som blir full ganska tidigt. 
Tänk på att tillfartsvägen till Lida, busshållplatsen och utrymningsvägar inte får blockeras.

Det är många andra besökare på Lida samtidigt med vårt arrangemang. Utrymmet på Lidas parkering behövs till bilar, bussar, utryckningsfordon samt även en del av Lida loop banan. 

Ni som har husvagnar/husbilar måste tänka på att ge plats åt annan aktivitet samt följa anvisningar. Om det är möjligt rekomederar vi uppställning på annan plats än Lidas Parkering. Kolla in https://www.flottsbro.se/

Start och fållor

Fållplacering för seedade cyklister och ungdomar är markerade på nummerlappen. Röd= fålla1, Grön= fålla2, Svart= fålla3 och Blå= fålla4. Alla tävlingsklasser Damer har fålla=0

Deltagare i motionsklass, Lida Double Loop, Lida Single Loop, väljer själv mellan fålla 5,6,7 och 8 vid inpassage. Eventuellt fållbyte jämfört med startlista behöver inte meddelas till arrangören. Välj fålla efter din förmåga för allas säkerhet.

Ungdomsloppet Lilla Loop

09:00 – 25 km, Start tävlingsklasser. P/F 15-16 år & P/F 13-14 årfålla 1
09:04 – 25 km, Start Motion ungdom + familjeklass. 13-16 årfålla 2
09:10 – 2,5 Km, Start Nybörjare. 6-12 årSärskilt startplats
09:30 – 13 Km, Start tävlingsklass. P/F 9-12 årfålla 3
09:34 – 13 Km, Start Motion ungdom och familjeklass. 9-16 årfålla 4
10:30 – Start – Nybörjare, knatterace 0-6 årPå Arenan

     

Långloppet Lida Loop

11:00 – Start Herrar tävlingsklasserfålla 1-4
11:08 – Start Damer tävlingsklasserfålla 0
11:18 – Motionsklasserfålla 5
11:20 – Motionsklasserfålla 6
11:22 – Motionsklasserfålla 7
11:24 – Motionsklasserfålla 8

Långloppscupen MTB Challenge har ett resultatbaserat seedningssystem i tävlingsklass, vilket innebär att Billingeracet 2022 samt andra mtb långlopp är fållmeriterande. För allt om detta, samt aktuella fållnummer, se Långloppscupen MTB Challenge resultatservice: http://langloppscupen.raceweb.se.

Övrigt tider

• 08:00 öppnar kansli och nummerlappsutdelning. Vid kansliet kan anmälan ske till

  • 30 min före start – ungdomar Lilla Loop och 
  • 60 min före start –  långloppet Lida Loop

• 08:30 öppnar startfållor för ungdom Lilla Loop

• ca 09:30 målgång Nybörjare 6-12 år.

• ca 10:00 målgång ungdomsloppet Lilla Loop

• 10:00 öppnar startfållor för långloppet Lida Loop

• ca 11:45 – Första varvning efter Loop 1

• ca 12:30 – Första varvning efter Loop 2 

• ca 13:15 – Målgång  tävlingsklass

• ca 13:50 – Målgång Damer tävlingsklass

• 15:00 – Stängs varvning efter Loop 2

• 17:26 – Stängs målet, maxtid är 6 timmar

Känna på banan

Under lördagen 21/5 märks banan och är tillgänglig för provkörning.

OBS! – banan går till stora delar genom strövområden där det rör sig många fotgängare, barnvagnar, hästar, hundar, med flera. Visa hänsyn och ta det försiktigt under lördagen samt var uppmärksam under tävlingen! 

Banmarkering

Banan är markerad med neonfärgade enduropilar och rödvit snitsel.
Nybörjarbanan 2,5 km. 6-12 år har GRÖN FÄRG på sina pilar.
Dessutom används följande markeringar:

Stor fara: http://lidaloop.se/uppladdat/upload/filer/4215933663963.jpg
Medelstor fara: http://lidaloop.se/uppladdat/upload/filer/2134830992273.jpg
Liten fara: http://lidaloop.se/uppladdat/upload/filer/4578749321728.jpg
Bropassage: ][ 

Startkuvert – Hämtar du vid startkuvertutlämningen vid Lida. Söndagen 22 maj från 08.00. Startnummer behövs för att få ut kuvertet, startlistor finns på www.lidaloop.se och uppsatta på Arena Lida.

Nummerlappar

Cyklisten skall bära nummerlapp på ryggen och cykelnummerlapp som sätts fast i styret med buntbanden som du hittar i startkuvert. OBS! Ryggnummerlappen får inte vikas!

Nummerlapparna ser ut som följer: 

Tävling ungdom Lilla Loop

25 km
P 15-16 nummer 2201- röd bakgrund på nummerlappen
F 15-16. nummer 2101- blå bakgrund på nummerlappen
F13-14 nummer 2301- blå bakgrund på nummerlappen
P13-14 nummer 2401- blå bakgrund på nummerlappen

13 km
F9-12 nummer 2501-  orange på nummerlappen
P9-12 nummer 2601-  orange på nummerlappen

Motion ungdom Lilla Loop

25 km
Ungdom motion 9001- blå bakgrund på nummerlappen
Familjeklass 9401- blå bakgrund på nummerlappen

13 km
Ungdom motion 9201- orange bakgrund på nummerlappen
Familjeklass 9601- orange bakgrund på nummerlappen

Nybörjare
Nybörjare B 2,5 km 9801- vit bakgrund på nummerlappen
Nybörjare A knatterace 2701- vit bakgrund på nummerlappen

Tävling damer långloppet Lida Loop

Damer Elit, nummer 1001- gul bakgrund på nummerlappen
Damer Sport, nummer 1501- gul bakgrund på nummerlappen
Damer 30, nummer 3001- gul bakgrund på nummerlappen
Damer 40, nummer 4001- gul bakgrund på nummerlappen
Damer 50, nummer 5001- gul bakgrund på nummerlappen

Tävling herrar långloppet Lida Loop

Herrar Elit, nummer 1 – 90 vit bakgrund på nummerlappen
Herrar Sport, nummer 501- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar Junior, nummer 2001- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar 30, nummer 3201- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar 40, nummer 4201- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar 50, nummer 5201- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar 60, nummer 6001- vit bakgrund på nummerlappen

Motion Lida Loop

Damer Motion, nummer 7001- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar Motion, nummer 7201- vit bakgrund på nummerlappen
Double Loop, nummer 8001- röd bakgrund på nummerlappen
Single Loop, nummer 8501- blå bakgrund på nummerlappen

OBS! Om du utgår/bryter

Om du bryter så tar du dig till Arena Lida och anmäler till målpersonalen att du utgått. Passera inte mållinjen.

Trafikhänsyn

Lida Loop-banan är inte exponerad för biltrafik, dock finns några passager där cyklisterna kan få samsas med bilar och andra fordon. OBS här gäller vanliga trafikregler och stor försiktighet!

Langning och Teknisk Assistans under loppet

Egen langning av mat, dryck mm får ske runt hela banan utom precis vid arrangörens mat- och vätskekontroller. Särskilda “Pinnzoner” för egen langning finns markerade vid varvningarna på Lida. 

Ta hand om det skräp som blir. Förbjudet att släng skräp utmed banan. Vi våra vätskekontroller kan man dock kasta skräp.

Teknisk assistans under loppet får ske i motionsklass. I tävlingsklass får teknisk assistans endast ske i en speciell teknisk zon vid varvningarna på Lida som är tillgänglig både efter Loop 1 och efter Loop 2.

Vätskekontroller

Under loppet finns följande mat, dryck och service att tillgå

14 km – Enervit sportdryck, vatten
22 km (Lida) – Enervit sportdryck, vatten, bullar, bananer
44 km (Lida) – Enervit sportdryck, vatten, bullar, bananer, Kinda saltgurka, kaffe
51 km – Enervit sportdryck, vatten, bullar, bananer, Kinda saltgurka, kaffe

Förlöpare och Kvastar

Under alla lopp kommer det att finnas förlöpare i form av MC på långa banan samt cyklist på både Nybörjarbanan 2,5km och knatteracet. Vi kommer även att ha kvastar som cyklar efter sista deltagare för att assistera vid behov.

Efterloppsmat

Efter loppet fyller deltagarna i långloppet på depåerna med Lida Loop efterloppskäk.

Priser

I tävlingsklasserna blir det prisceremoni i varje klass, elitklasserna har penningpriser enligt Långloppscupens prisnivåer.

Resultat och rapporter

Rapporter till Lida ges löpande ifrån banan, dessutom anslås Loop-tider löpande under loppet.  Liveresultat finns på Neptrons hemsida http://results.neptron.se/events/lidaloop2022/

Sjukvård, omklädning, dusch, toaletter – Finns vid tävlingscentrum.

Telefonnummer till sjukvården: 076- 219 59 13

Försäkring

Det försäkringsskydd som ingår i årslicens, engångslicens (sportklass) och anmälningsavgift (motionsklass) via Svenska Cykelförbundet, är begränsat. Vi rekommenderar våra deltagare att se över sitt försäkringsskydd och eventuellt komplettera med ytterligare försäkring.

Oavsett om du har årslicens, engångslicens eller åker i motionsklass så är din cykel ej försäkrad. Vissa försäkringsbolag har en begränsad cykelförsäkring inbakad i hemförsäkringen och hos några bolag går det att lösa en tilläggsförsäkring om du har en dyr cykel.

Övrigt
• Svenska Cykelförbundets tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 samt gällande trafikregler gäller. Allt tävlande sker på egen risk. Cyklisten får inte lämna banan.
• Anmälningsavgiften återbetalas inte, vi rekommenderar försäkringen Startklar.
• Om tävlingen pga extraordinära omständigheter blir inställd återbetalas 50% av anmälningsavgiften.
• Startplats får överlåtas mot 100 kr. E-posta info@lidaloop.se, eller besök tävlingsexpeditionen vid Lida söndagen 26 maj mellan 07:30 och 10:00.
• Kontakt – Kansli info@lidaloop.se, Tävlingsledare Per Stålhammar samt assisterande tävlingsledare anders.karlsson@lidaloop.se . Övriga kontakter se www.lidaloop.se
• Glöm inte badkläder! Getaren har sandstrand…

Vi ses vid Lida! 

Rulla till toppen