PM söndagen 28 maj 2023

Långloppet Lida Loop och ungdomsloppet Lilla Loop

Hitta till Lida – Under tävlingshelgen är det skyltat till Lida Loop ifrån väg 226 vid nordöstra infarten
till Tullinge. Från pendeltågstationen i Tullinge går buss 721 till Lida Friluftsgård.
Hitta till Lida.

Parkering – Det kommer att finnas två större parkeringar, som mest får du ca 800m att cykla/gå från
bilen till TC.
Kom i god tid om ni vill parkera på den närmsta parkeringen som blir full ganska tidigt. 
Tänk på att tillfartsvägen till Lida, busshållplatsen och utrymningsvägar inte får blockeras.
Det är många andra besökare på Lida samtidigt med vårt arrangemang. Utrymmet på Lidas
parkering behövs till bilar, bussar, utryckningsfordon samt även en del av Lida loop banan.
Ni som har husvagnar/husbilar måste tänka på att ge plats åt annan aktivitet samt följa
anvisningar. Om det är möjligt rekomederar vi uppställning på annan plats än Lidas
Parkering. Kolla in https://www.flottsbro.se/

Start och fållor
Fållplacering för seedade cyklister och ungdomar är markerade på nummerlappen. Röd= fålla1,
Grön= fålla2, Svart= fålla3 och Blå= fålla4. Alla tävlingsklasser Damer har fålla=0
Deltagare i motionsklass, Lida Double Loop, Lida Single Loop, väljer själv mellan fålla 5,6,7 och 8
vid inpassage. Eventuellt fållbyte jämfört med startlista behöver inte meddelas till arrangören. Välj
fålla efter din förmåga för allas säkerhet.


Ungdomsloppet Lilla Loop

 • 09:00 – 25 km, Start tävlingsklasser. P/F 15-16 år & P/F 13-14 år, fålla 1
 • 09:04 – 25 km, Start Motion ungdom +  familjeklass. 13-16 år, fålla 2
 • 09:10 – 2,5 Km, Start Nybörjare. 6-12 år. Särskilt startplats
 • 09:30 – 13 Km, Start tävlingsklass. P/F 9-12 år, fålla 3
 • 09:34 – 13 Km, Start Motion ungdom och familjeklass. 9-16 år, fålla 4
 • 10:30 Start – Nybörjare, knatterace  0-6 år.   På Arenan

Långloppet Lida Loop

 • 11:00 – Start Herrar tävlingsklasser, fålla 1-4
 • 11:08 – Start Damer tävlingsklasser, fålla 0
 • 11:18 – Motionsklasser, fålla 5
 • 11:20 – Motionsklasser, fålla 6
 • 11:22 – Motionsklasser, fålla 7
 • 11:24 – Motionsklasser, fålla 8

Seedning
Långloppscupen MTB Challenge har ett resultatbaserat seedningssystem i tävlingsklass, vilket
innebär att deltävlingarna under 2022 och 2023 är fållmeriterande. För allt om detta, samt aktuella
fållnummer, se Långloppscupen MTB Challenge resultatservice: http://langloppscupen.raceweb.se.
 
Herrar utan resultat i Långloppscupen kan vid solklara fall få subjektiv seedning genom att ange
andra cykelresultat vid anmälningstillfället. För att få rättvis bedömning måste anmälan om subjektiv
seedning vara arrangören tillhanda senast fredagen den 26 maj (genom att fylla i
seedningsinformation vid förhandsregistrering av efteranmälan eller e-post till info@lidaloop.se).
Under tävlingsdagen är subjektiv seedning inte möjlig.


Övrigt tider

 • 08:00 öppnar kansli och nummerlappsutdelning. Vid kansliet kan anmälan ske till
  ● 30 min före start – ungdomar Lilla Loop och
  ● 60 min före start – långloppet Lida Loop
 • 08:30 öppnar startfållor för ungdom Lilla Loop
 • ca 09:30 målgång Nybörjare B
 • ca 10:00 målgång ungdomsloppet Lilla Loop
 • 10:00 öppnar startfållor för långloppet Lida Loop
 • ca 11:45 – Första varvning efter Loop 1
 • ca 12:30 – Första varvning efter Loop 2
 • ca 13:15 – Målgång tävlingsklass
 • ca 13:50 – Målgång Damer tävlingsklass
 • 15:00 – Stängs varvning efter Loop 2
 • 17:26 – Stängs målet, maxtid är 6 timmar

Känna på banan – Under lördagen 27/5 märks banan och är tillgänglig för provkörning.
OBS! – banan går till stora delar genom strövområden där det rör sig många fotgängare,
barnvagnar, hästar, hundar, med flera. Visa hänsyn och ta det försiktigt under lördagen samt var
uppmärksam under tävlingen!

Banmarkering – Banan är markerad med neonfärgade enduropilar och rödvit snitsel. Dessutom
används följande markeringar:

Stor fara: http://lidaloop.se/uppladdat/upload/filer/4215933663963.jpg
Medelstor fara: http://lidaloop.se/uppladdat/upload/filer/2134830992273.jpg
Liten fara: http://lidaloop.se/uppladdat/upload/filer/4578749321728.jpg
Bropassage: ][ 

Startkuvert – Hämtar du vid startkuvertutlämningen vid Lida. Söndagen 28 maj från 08.00.
Startnummer behövs för att få ut kuvertet, startlistor finns på www.lidaloop.se och uppsatta på Arena Lida.

Nummerlappar
Cyklisten skall bära nummerlapp på ryggen och cykelnummerlapp som sätts fast i styret med
buntbanden som du hittar i startkuvert. OBS! Ryggnummerlappen får inte vikas!

Nummerlapparna ser ut som följer:

Tävling ungdom Lilla Loop
25 km
P 15-16 nummer 2201- röd bakgrund på nummerlappen
F 15-16. nummer 2101- blå bakgrund på nummerlappen
F13-14 nummer 2301- blå bakgrund på nummerlappen
P13-14 nummer 2401- blå bakgrund på nummerlappen

13 km
F9-12 nummer 2501- orange på nummerlappen
P9-12 nummer 2601- orange på nummerlappen

Motion ungdom Lilla Loop
25 km
Ungdom motion 9001- blå bakgrund på nummerlappen
Familjeklass 9401- blå bakgrund på nummerlappen
13 km
Ungdom motion 9201- orange bakgrund på nummerlappen
Familjeklass 9601- orange bakgrund på nummerlappen

Nybörjare
Nybörjare B 2,5 km 9801- grön bakgrund på nummerlappen
Nybörjare A knatterace 2701- vit bakgrund på nummerlappen

Tävling herrar långloppet Lida Loop
Herrar Elit, nummer 1 – 90 vit bakgrund på nummerlappen
Herrar Sport, nummer 501- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar Junior, nummer 2001- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar 30, nummer 3201- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar 40, nummer 4201- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar 50, nummer 5201- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar 60, nummer 6001- vit bakgrund på nummerlappen

Tävling damer långloppet Lida Loop
Damer Elit, nummer 1001- gul bakgrund på nummerlappen
Damer Sport, nummer 1501- gul bakgrund på nummerlappen
Damer 30, nummer 3001- gul bakgrund på nummerlappen
Damer 40, nummer 4001- gul bakgrund på nummerlappen
Damer 50, nummer 5001- gul bakgrund på nummerlappen

Motion Lida Loop
Damer Motion, nummer 7001- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar Motion, nummer 7201- vit bakgrund på nummerlappen
Double Loop, nummer 8001- röd bakgrund på nummerlappen
Single Loop, nummer 8501- blå bakgrund på nummerlappen

OBS! Om du utgår
Om du bryter så tar du dig till Arena Lida och anmäler till målpersonalen att du utgått. Passera inte
mållinjen.

Trafikhänsyn – Lida Loop-banan är inte exponerad för biltrafik, dock finns några passager där
cyklisterna kan få samsas med bilar och andra fordon. OBS här gäller vanliga trafikregler och stor
försiktighet!

Langning och Teknisk Assistans under loppet – Egen langning av mat, dryck mm får ske runt
hela banan utom precis vid arrangörens mat- och vätskekontroller. Särskilda “Pinnzoner” för egen
langning finns markerade vid varvningarna på Lida.
Ta hand om det skräp som blir. Förbjudet att släng skräp utmed banan. Vi våra vätskekontroller kan
man dock kasta skräp.
Teknisk assistans under loppet får ske i motionsklass. I tävlingsklass får teknisk assistans endast
ske i en speciell teknisk zon vid varvningarna på Lida som är tillgänglig både efter Loop 1 och efter
Loop 2.

Brott mot 1.3.008 innebär uteslutning (DSQ):
Regel 1.3.008 säger:
Den tävlande ska normalt inta en sittande ställning på cykeln. Denna position föreskriver att de enda
stödpunkterna är fötterna på pedalerna, händerna på styret, ändan på sadeln.
Exempel: Om en cyklist ligger med underarmarna på styret är det ett regelbrott.

Vätskekontroller – Under loppet finns följande mat, dryck och service att tillgå
14 km – Enervit sportdryck, vatten
22 km (Lida) – Enervit sportdryck, vatten, bullar, bananer
44 km (Lida) – Enervit sportdryck, vatten, bullar, bananer, Kinda saltgurka, kaffe
51 km – Enervit sportdryck, vatten, bullar, bananer, Kinda saltgurka, kaffe

Förlöpare och Kvastar – Under alla lopp kommer det att finnas förlöpare i form av MC på långa
banan samt cyklist på prova på banan samt knatteracet. Vi kommer även att ha kvastar som cyklar
efter sista deltagare för att assistera vid behov.

Efterloppsmat – Efter loppet fyller deltagarna i långloppet på depåerna med Lida Loop
efterloppskäk.

Priser – I tävlingsklasserna blir det prisceremoni i varje klass, elitklasserna har penningpriser enligt
Långloppscupens prisnivåer.

Resultat och rapporter – Rapporter till Lida ges löpande ifrån banan, dessutom anslås Loop-tider
löpande under loppet. Live resultat finns på Neptons hemsida https://results.neptron.se/events/lidaloop2023/

Service – Sjukvård, omklädning, dusch, toaletter – Finns vid tävlingscentrum.
Telefonnummer till sjukvården: 070- 8141684

Försäkring – Det försäkringsskydd som ingår i årslicens, engångslicens (sportklass) och
anmälningsavgift (motionsklass) via Svenska Cykelförbundet, är begränsat. Vi rekommenderar våra
deltagare att se över sitt försäkringsskydd och eventuellt komplettera med ytterligare försäkring.
Oavsett om du har årslicens, engångslicens eller åker i motionsklass så är din cykel ej försäkrad.
Vissa försäkringsbolag har en begränsad cykelförsäkring inbakad i hemförsäkringen och hos några
bolag går det att lösa en tilläggsförsäkring om du har en dyr cykel.

Övrigt

 • Svenska Cykelförbundets tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 samt gällande trafikregler gäller.
  Allt tävlande sker på egen risk. Cyklisten får inte lämna banan.
 • Anmälningsavgiften återbetalas inte, vi rekommenderar försäkringen Startklar eller Folksams
  motionsloppsförsäkring..
 • Om tävlingen pga extraordinära omständigheter blir inställd återbetalas 50% av
  anmälningsavgiften.
 • Startplats får överlåtas mot 100 kr. E-posta info@lidaloop.se, eller besök tävlingsexpeditionen vid
  Lida söndagen 28 maj mellan 08:00 och 10:00.
 • Kontakt – Kansli info@lidaloop.se, Tävlingsledare Per Stålhammar samt assisterande
  tävlingsledare anders.karlsson@lidaloop.se . Övriga kontakter se www.lidaloop.se
 • Glöm inte badkläder! Getaren har sandstrand…

Vi ses vid Lida!

Rulla till toppen