Ungdomsloppet Lilla Loop och Långloppet Lida Loop   

>> Ladda ner som PDF-fil

Hitta till Lida – Under tävlingshelgen är det skyltat till Lida Loop ifrån väg 226 vid nordöstra infarten till Tullinge. Från pendeltågstationen i Tullinge går buss 721 till Lida Friluftsgård.

Hitta till Lida (länk till karta på Eniro.se)

Parkering – Det kommer att finnas två större parkeringar, som mest får du 1 km att cykla/gå från bilen till TC. Tänk på att tillfartsvägen till Lida, busshållplatsen och utrymningsvägar får inte blockeras.

Många andra besökare på Lida samtidigt med vårt arrangemang. Utrymmet på Lidas parkering behövs till bilar. Vi ser att husvagnar/husbilar ställs upp på annan plats än Lidas Parkering.

Kolla in https://www.flottsbro.se/

Start och fållor

Fållplacering för seedade cyklister och ungdomar är markerade på nummerlappen. Röd= fålla 1, Grön= fålla 2, Svart= fålla 3 och Blå= fålla 4. Alla tävlingsklasser Damer har fålla=0

Deltagare i motionsklass, Lida Double Loop, Lida Single Loop, väljer själv mellan fålla 5, 6, 7 och 8 vid inpassage. Eventuellt fållbyte jämfört med startlista behöver inte meddelas till arrangören. Välj fålla efter din förmåga för allas säkerhet.

Ungdomsloppet Lilla Loop

• 09:00 – Start tävlingsklasser ungdom 22 km. F 15-16 och P/F 13-14, fålla 1
• 09:04 – Motion ungdom plus familjeklass 22 km,  fålla 2
• 09:10 – Start Nybörjare B 2,5 km,  särskilt startplats
• 09:30 – Start tävlingsklass ungdom 10 km. P/F 10-12,  fålla 3
• 09:32    – Start ungdom motion och familjeklass 10 km, fålla 4
• 11:00 – Start P15-16 44 km  ( i fålla 4 kl 11:00)
• 11:30 – Start Nybörjare A – knatterace, arenan

Långloppet Lida Loop

• 11:00 – Start Herrar tävlingsklasser och P 15-16   fålla 1-4 och P15-16 fålla 4
• 11:08 – Start Damer tävlingsklasser, fålla 0
• 11:18 – Motionsklasser, fålla 5
• 11:20 – Motionsklasser, fålla 6
• 11:22 – Motionsklasser, fålla 7
• 11:24 – Motionsklasser, fålla 8

Mitsubishi MTB Challenge har ett resultatbaserat seedningssystem i tävlingsklass, vilket innebär att Mitsubishi MTB Challenge-lopp 2018 samt Billingeracet 2019 är fållmeriterande. För allt om detta, samt aktuella fållnummer, se Mitsubishi MTB Challenge resultatservice: http://langloppscupen.raceweb.se.

Deltagare i motionsklass, Lida Double Loop, Lida Single Loop, väljer själv mellan fålla 5,6,7 och 8 vid inpassage. Eventuellt fållbyte jämfört med startlista behöver inte meddelas till arrangören.

Övrigt tider

• 07:30 öppnar kansli och nummerlappsutdelning. Vid kansliet kan anmälan ske till

  • 30 min före start – ungdomar Lilla Loop och
  • 60 min före start –  långloppet Lida Loop

• 08:30 öppnar startfållor för ungdom Lilla Loop

• ca 09:30 målgång Nybörjare B

• ca 10:00 målgång ungdomsloppet Lilla Loop

• 10:00 öppnar startfållor för långloppet Lida Loop

• ca 11:43 – Varvning efter Loop 1 Täten Herrar tävlingsklass

• ca 12:30 – Varvning efter Loop 2 Täten Herrar tävlingsklass

• ca 13:15 – Målgång Herrar tävlingsklass

• ca 13:50 – Målgång Damer tävlingsklass

• 15:00 – Stängs varvning efter Loop 2

• 17:26 – Stängs målet, maxtid är 6 timmar

Känna på banan – Under lördagen 25/5 märks banan och är tillgänglig för provkörning.

OBS! – banan går till stora delar genom strövområden där det rör sig många fotgängare, barnvagnar, hästar, hundar, you name it. Visa hänsyn och ta det försiktigt under lördagen!

Banmarkering – Banan är markerad med neonfärgade enduropilar och rödvit snitsel. Dessutom används följande markeringar:

http://lidaloop.se/uppladdat/upload/filer/4215933663963.jpg
http://lidaloop.se/uppladdat/upload/filer/2134830992273.jpg
http://lidaloop.se/uppladdat/upload/filer/4578749321728.jpg

Stor fara:
Medelstor fara:
Liten fara:
Bropassage: ][

Startkuvert – Hämtar du vid startkuvertutlämningen vid Lida. Söndagen 26 maj från 07.30. Startnummer behövs för att få ut kuvertet, startlistor finns på www.lidaloop.se och uppsatta på Arena Lida.

Nummerlappar

Cyklisten skall bära nummerlapp på ryggen och cykelnummerlapp som sätts fast i styret med buntbanden som du hittar i startkuvert. OBS! Ryggnummerlappen får inte vikas!

Nummerlapparna ser ut som följer:

Tävling ungdom Lilla Loop

44 km
P 15-16 nummer 2201- röd bakgrund på nummerlappen

22 km
F 15-16. nummer 2101- blå bakgrund på nummerlappen
F13-14 nummer 2301- blå bakgrund på nummerlappen
P13-14 nummer 2401- blå bakgrund på nummerlappen

10 km
F10-12 nummer 2501-  orange på nummerlappen
P10-12 nummer 2601-  orange på nummerlappen

Motion ungdom Lilla Loop

22 km
Ungdom motion 9001- blå bakgrund på nummerlappen
Familjeklass 9401- blå bakgrund på nummerlappen

10 km
Ungdom motion 9201- orange bakgrund på nummerlappen
Familjeklass 9601- orange bakgrund på nummerlappen

Nybörjare
Nybörjare B 2,5 km 9801- vit bakgrund på nummerlappen
Nybörjare A knatterace 2701- vit bakgrund på nummerlappen

Tävling herrar långloppet Lida Loop

Herrar Elit, nummer 1 – 90 vit bakgrund på nummerlappen
Herrar Sport, nummer 501- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar Junior, nummer 2001- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar 30, nummer 3201- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar 40, nummer 4201- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar 50, nummer 5201- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar 60, nummer 6001- vit bakgrund på nummerlappen

Tävling damer långloppet Lida Loop

Damer Elit, nummer 1001- gul bakgrund på nummerlappen
Damer Sport, nummer 1501- gul bakgrund på nummerlappen
Damer 30, nummer 3001- gul bakgrund på nummerlappen
Damer 40, nummer 4001- gul bakgrund på nummerlappen
Damer 50, nummer 5001- gul bakgrund på nummerlappen

Motion Lida Loop

Damer Motion, nummer 7001- vit bakgrund på nummerlappen
Herrar Motion, nummer 7201- vit bakgrund på nummerlappen
Double Loop, nummer 8001- röd bakgrund på nummerlappen
Single Loop, nummer 8501- blå bakgrund på nummerlappen

OBS! Om du utgår

Om du bryter så tar du dig till Arena Lida och anmäler till målpersonalen att du utgått. Passera inte mållinjen.

Trafikhänsyn – Lida Loop-banan är extremt lite exponerad för biltrafik, dock finns några passager där cyklisterna kan få samsas med bilar och andra fordon. OBS här gäller vanliga trafikregler och stor försiktighet!

Langning och Teknisk Assistans under loppet – Egen langning av mat, dryck mm får ske runt hela banan utom precis vid arrangörens mat- och vätskekontroller. Särskilda “Pinnzoner” för egen langning finns markerade vid varvningarna på Lida.

Ta hand om det skräp som blir. Förbjudet att släng skräp utmed banan. Vi våra vätskekontroller kan man dock kasta skräp.

Teknisk assistans under loppet får ske i motionsklass. I tävlingsklass får teknisk assistans ske i speciella zoner för teknisk assistans vid varvningarna på Lida. En zon efter Loop 1 och en zon efter Loop 2.

Vätskekontroller – Under loppet finns följande mat, dryck och service att tillgå

14 km – Enervit sportdryck, vatten

22 km (Lida) – Enervit sportdryck, vatten, bullar, bananer

33 km – Enervit sportdryck, vatten, bananer

44 km (Lida) – Enervit sportdryck, vatten, bullar, bananer, Kinda saltgurka, kaffe

51 km – Enervit sportdryck, vatten, bullar, bananer, Kinda saltgurka, kaffe

Efterloppsmat – Efter loppet fyller deltagarna i långloppet på depåerna med Lida Loop efterloppskäk.

Priser – I tävlingsklasserna blir det prisceremoni i varje klass, elitklasserna har penningpriser enligt Långloppscupens prisnivåer.

Resultat och rapporter – Rapporter till Lida ges löpande ifrån banan, dessutom anslås Loop-tider löpande under loppet.  Live resultat finns på Neptons hemsida http://results.neptron.se/events/lidaloop2019/

PM Enervit Langningsservice

3-flaskors langning – Du som beställt Enervitlangning med tre flaskor ska hämta din första flaska vid den första Enervitstationen vid arenan. Följ Enervit-skyltningen ifrån kansliet.

2-flaskors langning – Du får ju din första flaska först efter en loop, men rekommenderas ändå att besöka den första Enervitstationen för att vara helt förberedd innan start. Följ Enervit-skyltningen från kansliet.

OBS! Enerivit-langningsstationen är bemannad från 9:30 på tävlingsdagen.

Sjukvård, omklädning, dusch, toaletter – Finns vid tävlingscentrum.

Telefonnummer till sjukvården: 072 – 924 11 52

Försäkring – Det försäkringsskydd som ingår i årslicens, engångslicens (sportklass) och anmälningsavgift (motionsklass) via Svenska Cykelförbundet, är begränsat. Vi rekommenderar våra deltagare att se över sitt försäkringsskydd och eventuellt komplettera med ytterligare försäkring.

Oavsett om du har årslicens, engångslicens eller åker i motionsklass så är din cykel ej försäkrad. Vissa försäkringsbolag har en begränsad cykelförsäkring inbakad i hemförsäkringen och hos några bolag går det att lösa en tilläggsförsäkring om du har en dyr cykel.

Övrigt
• Svenska Cykelförbundets tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 samt gällande trafikregler gäller. Allt tävlande sker på egen risk. Cyklisten får inte lämna banan.
• Anmälningsavgiften återbetalas inte, vi rekommenderar försäkringen Startklar.
• Om tävlingen pga extraordinära omständigheter blir inställd återbetalas 50% av anmälningsavgiften.
• Startplats får överlåtas mot 100 kr. E-posta info@lidaloop.se, eller besök tävlingsexpeditionen vid Lida söndagen 26 maj mellan 07:30 och 10:00.
• Kontakt – Kansli info@lidaloop.se, Tävlingsledare Anders Karlsson anders.karlsson@lidaloop.se . Övriga kontakter se www.lidaloop.se
• Glöm inte badkläder! Getaren har sandstrand…

Vi ses vid Lida!